PrzeszÅ‚ość jest to dziÅ›…

Felieton Bronisława Łagowskiego skopiowany z Archiwum Przeglądu

Bez uprzedzeń
PrzeszÅ‚ość jest to dziÅ›…

Nr 38/2001

Data 17.09.2001r.

Gdy delegacje zachodnioeuropejskie zgodziÅ‚y siÄ™ na konferencji w Durbanie nazwać krzywdy wyrzÄ…dzone Murzynom w czasach kolonialnych „zbrodniami przeciw ludzkoÅ›ci”, delegaci krajów afrykaÅ„skich bardzo siÄ™ ucieszyli. Usilnie siÄ™ tego domagali i to z dwu powodów: za takim wyznaniem win przez Europejczyków muszÄ… iść odszkodowania pieniężne, a ponadto już samo bycie, choćby w dziesiÄ…tym pokoleniu, ofiarÄ… modnie nazywajÄ…cych siÄ™ zbrodni uchodzi obecnie za pozytywnie wyróżniajÄ…cÄ… siÄ™ cechÄ™ moralnÄ…. PrzeszÅ‚ość czarnych AfrykaÅ„czyków skÅ‚ada siÄ™ nie tylko z niewolnictwa i nie tylko z doznawania „zbrodni przeciw ludzkoÅ›ci”; skoro przetrwali i nawet siÄ™ rozmnożyli, to widocznie w ich przeszÅ‚oÅ›ci byÅ‚y także wymiary pomyÅ›lnoÅ›ci. Również tÄ™ niewÄ…tpliwÄ… zbrodniÄ™ biaÅ‚ych ludzi, jakÄ… byÅ‚ handel Murzynami, można potraktować jako wyjÅ›ciowe zdarzenie, które daÅ‚o poczÄ…tek pomyÅ›lnie przecież uwieÅ„czonej historii Murzynów amerykaÅ„skich. Cóż z tego, że przeszli przez niewolnictwo! Europejczycy też mieli okres niewolnictwa, a paÅ„szczyzna w Polsce, która byÅ‚a czymÅ› może gorszym niż niewolnicza praca na plantacjach w Georgii czy w Alabamie, zostaÅ‚a zniesiona w tym samym czasie co niewolnictwo w Ameryce. Wymowne jest, co ze splÄ…tanych skÅ‚adników przeszÅ‚oÅ›ci narody wyciÄ…gajÄ… na wierzch. Obecnie wszyscy siÄ™ przechwalajÄ… ludobójstwami, jakie przecierpieli ich przodkowie, a najlepiej oni sami. Pan nie wiesz, kto ja jestem! Ja jestem ofiarÄ… zbrodni przeciw ludzkoÅ›ci! Coraz wiÄ™cej ludzi chce uchodzić za ocalonych z jakiegoÅ› holokaustu i ta mania tak siÄ™ szerzy, że aż Åšwiatowa Konferencja ONZ przeciw Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Nietolerancji musiaÅ‚a uchwalić, że Holokaust byÅ‚ jeden. (Akurat tÄ™ uchwaÅ‚Ä™ powinna sobie przyswoić polska prasa, gdzie „holokaust” pisze siÄ™ z maÅ‚ej litery, nie rozróżniajÄ…c nazwy ogólnej od imienia wÅ‚asnego). (więcej…)

Czytaj więcej