Erice Steinbach przypominam!

erice-steinbach-przypominam.png

W tygodniku Przegląd przeczytałem artykuł, w którym natknąłem się na nowe fakty, oto one!

26.10.2010.

Zapomniane ofiary ­ Andrzej Dryszel
PrzeglÄ…d Nr 40

Dla   ludności  cywilnej   powstanie  warszawskie  było  piekłem  i  tragedią.
Prawie 200 tys. zabitych, 650 tys. wygnanych z miasta

Oddziały AK zaczęły opuszczać Warszawę 4 października 1944 r., dwa dni po podpisaniu kapitulacji powstania.
Relacje kronikarzy były zgodne ­ powstańcy nie sprawiali wrażenia przegranego, rozbitego wojska. Maszerowali w
zwartym szyku, równo wybijajÄ…c rytm o warszawski bruk. „Na prawo patrz! StojÄ…cy obok ksiÄ…dz bÅ‚ogosÅ‚awiÅ‚
przechodzÄ…ce oddziaÅ‚y. SzliÅ›my wyrównanymi czwórkami”, wspominaÅ‚ StanisÅ‚aw Jankowski „Agaton”, dowódca
plutonu w Batalionie „Pięść”. „WychodziliÅ›my z podniesionym czoÅ‚em, wojskowym krokiem. (…) Nie wyglÄ…daliÅ›my
na pokonanych i nie czuliÅ›my siÄ™ pokonani. TkwiÅ‚a w nas Å›wiadomość, że dokonaliÅ›my czegoÅ› wielkiego”,
relacjonowaÅ‚ Andrzej Janicki „Å»uliÅ„ski”, dowódca plutonu Kompanii „Warszawianka” Zgrupowania „Chrobry II”.
Oddzielnym strumieniem wychodziÅ‚a ludność cywilna. „SzliÅ›my wÅ›ród transportu rannych, częściowo wlokÄ…cych siÄ™ o
wÅ‚asnych siÅ‚ach, w wiÄ™kszoÅ›ci na noszach”, pisaÅ‚ Jan Nowak­JezioraÅ„ski (wraz z żonÄ… ukrywaÅ‚ zwoje filmów z
powstania). Tu już nie byÅ‚o wyrównanych czwórek. „Brudni, wycieÅ„czeni i zdezorientowani ludzie (…). ChwiejÄ…cy siÄ™
na nogach opiekunowie podtrzymywali chwiejących się na nogach podopiecznych. Wychudzeni, oślepieni, krwawiący,
pokryci bandażami lub kulejący ranni wspierali jeden drugiego. Sklecone byle jak nosze uginały się pod ciężarem
osób niezdolnych do marszu, sparaliżowanych lub konających. Godzina po godzinie, dzień po dniu ta masa ludzkiego
cierpienia posuwaÅ‚a siÄ™ z wolna naprzód” ­ tak ten exodus ludnoÅ›ci cywilnej opisuje Norman Davies.
Przez utworzony w Pruszkowie na terenie warsztatów kolejowych obóz przeszło 650 tys. warszawiaków. Stąd po
brutalnej segregacji trafiali do obozów koncentracyjnych, na roboty do Rzeszy, w najlepszym razie na tułaczkę.
W opustoszaÅ‚ej Warszawie wygnaÅ„cy zostawiali najbliższych. „PozostaÅ‚y tylko niezliczone groby, których nie
brakowaÅ‚o na żadnym podwórzowym klombie”, wspominaÅ‚ Stefan KorboÅ„ski „ZieliÅ„ski”, który opuÅ›ciÅ‚ stolicÄ™ pod
sam koniec ewakuacji. Zostawiali też ruiny swoich domów ­ lub domy, które miały zmienić się w ruiny. Niemcy
bowiem natychmiast rozpoczÄ™li planowÄ… akcjÄ™ palenia i burzenia stolicy. „O ile w czasie Powstania Warszawskiego
uległo zniszczeniu ok. 25% stanu przedwojennego miasta, to od dnia zakończenia walk powstańczych do 17 stycznia
1945 r. nieprzyjaciel wysadziÅ‚ w powietrze lub spaliÅ‚ ponad drugie tyle”, stwierdza WÅ‚adysÅ‚aw Bartoszewski w
„Dniach  walczÄ…cej stolicy”.
Te październikowe dni stanowiły tragedię, ale przynosiły promyk nadziei, bo oznaczały zakończenie tragedii jeszcze
wiÄ™kszej. Tylko pierwsze dni powstania byÅ‚y peÅ‚ne euforii. „NastÄ™puje wybuch szalonego entuzjazmu. Ludzie, jak na
komendę rzuconą przez kogoś niewidzialnego, zaczynają śpiewać ?Warszawiankę?. Śpiewa cała ulica. Ci na jezdni i
na chodnikach i ci, którzy wylegli na balkony, ci stojący w oknach. Ogarnia mnie uniesienie, jakiego nie doznałem
nigdy przedtem i nigdy później”, opisywaÅ‚ Jan Nowak­JezioraÅ„ski. Bardzo szybko zaczęła siÄ™ jednak powstaÅ„cza
codzienność ­ czyli pasmo niewyobrażalnych udręk fizycznych i psychicznych, które stały się udziałem warszawiaków.
Kapitulacja dawaÅ‚a szansÄ™ ocalenia. „Wiadomo, że jak pertraktujÄ…, to siÄ™ zgodzÄ…. WierzyÅ‚o siÄ™, że nic zÅ‚ego nas nie
czeka, chciało się w to wierzyć, bo się miało dosyć i Powstania, i wojny w ogóle, i nienawiści, i zabijania, i ginięcia.
(…) WÅ‚aÅ›ciwie to byÅ‚o Å›wiÄ™to, co tu ukrywać”, pisaÅ‚ Miron BiaÅ‚oszewski. Choć Å›wiÄ™to peÅ‚ne rozpaczy, bo
BiaÅ‚oszewski ­ nie on jeden ­ pÅ‚akaÅ‚, wychodzÄ…c z miasta: „Koniec. Po wszystkim. DwieÅ›cie tysiÄ™cy ludzi leży pod
gruzami. Razem z WarszawÄ…”.
Mordowano od samego poczÄ…tku
Taki był koniec. A początek? Od 2 sierpnia Niemcy rozpoczęli mordowanie ludności cywilnej, najpierw na
Mokotowie i Ochocie. Kształtuje się praktyka stosowana przez następne dni: wrzucanie do mieszkań i piwnic
granatów, dobijanie rannych z pistoletów; usuwanie ludzi z mieszkań i rozstrzeliwanie z broni maszynowej. Rozkaz
przekazany dowódcom przez Himmlera nakazuje wytÄ™pienie caÅ‚ej ludnoÅ›ci stolicy, bez wzglÄ™du na pÅ‚eć i wiek. „Z
przerażeniem patrzyłyśmy na nosze, w których leżały na wpół zwęglone postacie ludzkie, małe dzieci o twarzyczkach
ropiejących, czarnych, opuchłych. Okazało się, że Niemcy zdobywszy jakąś ulicę, spędzali ludność do
podminowanych schronów lub zamykali w piwnicach i obrzucali granatami”, opowiadaÅ‚a WÅ‚adysÅ‚awowi
Bartoszewskiemu siostra Jadwiga Ledóchowska z szpitala Elżbietanek.
Od razu też grupy mieszkańców, zwłaszcza kobiet (bo Niemcy rozsądnie zakładali, że szczególnie do nich powstańcy
nie będą strzelać), są pędzone przed czołgami i żołnierzami atakującymi polskie pozycje. Wymyślił to gen. Reiner
Stahel, dowódca garnizonu Warszawy. Po raz pierwszy atak na pozycje powstańcze przy użyciu żywej tarczy z
ludności cywilnej przeprowadzono 3 sierpnia na Wolskiej. Powstańcy cofnęli się, barykada została zdobyta. 5 sierpnia
pognano przed czołgami kobiety z domów przy Puławskiej. Też się udało. Wiadomo było jednak, że jeśli Niemcy
przekonają się o skuteczności tej metody, to już zawsze będą pędzić ludzi przed czołgami. Dlatego podczas kolejnego
ataku pod osłoną kobiet, na barykadę na Lesznie, powstańcy zajęli pozycje po bokach i ostrzelali zaskoczonych
2
Niemców od tyłu. Wtedy większość kobiet zdołała szczęśliwie przebiec przez polskie pozycje. Niekiedy jednak,
niestety, ginęły w wymianie ognia.
Technologia sprawnego zabijania
Niemcy koncentrowali swoje akcje w wybranych obszarach, toteż przez wiele dni w niektórych rejonach, zwłaszcza w
Śródmieściu, panował względny spokój, w oknach czasami nawet były szyby. Z czasem jednak pożoga docierała
niemal wszędzie. Bombowce nurkujące systematycznie i bezkarnie burzyły i paliły bombami zapalającymi dom po
domu. „Naloty te przedstawiaÅ‚y piÄ™kne, niezapomniane widowisko. OdczuwaliÅ›my coraz wiÄ™kszÄ… radość, gdy bomby
spadały na tereny, w których, jak wiedzieliśmy, znajdowały się silne ogniska oporu, i wyrzucały w górę straszliwe
chmury wybuchów. Ostrzeliwanie z broni pokÅ‚adowej pogÅ‚Ä™biaÅ‚o naszÄ… radość”, cieszyÅ‚ siÄ™ dr Krug z urzÄ™du
gubernatora dystryktu warszawskiego.
„Warszawa w przeważajÄ…cej części stoi w pÅ‚omieniach. Palenie domów jest najpewniejszym Å›rodkiem zlikwidowania
powstaÅ„czych kryjówek. (…) W milionowym mieÅ›cie panuje nÄ™dza nie do opisania. Po stÅ‚umieniu lub upadku
powstania Warszawie przypadnie w udziale zasÅ‚użona kara caÅ‚kowitego zniszczenia”, meldowaÅ‚ już 5 sierpnia do
Berlina gubernator Hans Frank.
Tylko tego jednego dnia na Woli zginęło ok. 20 tys. ludzi. Prowadzący tam natarcie gen. Heinz Reinefarth podejmuje
dziaÅ‚ania, które przeszÅ‚y do historii jako „Rzeź Woli”. Masowe egzekucje ludnoÅ›ci odbywajÄ… siÄ™ w rejonie Hali
Mirowskiej, w fabryce Franaszka, w oddziale fabryki Ursus przy Wolskiej, przy Wawelskiej, Okopowej. Ludzie sÄ…
rozstrzeliwani, zakłuwani bagnetami, paleni żywcem. Choć Niemcy dobijają tych, którzy nie zginęli od razu, parę
osób przeżyło. Np. Janina Mamontowicz, którą wyprowadzono na rozstrzelanie z dwoma synami i rodzicami. Kule
ominęły ją i dzieci, cała trójka upadła na ziemię, udając zmarłych. Starszy syn (dziewięcioletni) nie wytrzymał
napięcia, poruszył się, niemiecki żołnierz strzelił mu dwa razy w skroń.
Niemcy zajmują też szpitale, mordując personel i chorych. W szpitalu św. Łazarza zabito prawie 1000 osób, pacjentów
i członków personelu oraz rozstrzelanych tam mieszkańców. W Wolskim przy ul. Płockiej ginie dyrektor i wielu
pracowników (60 osób) oraz ponad 300 pacjentów.
Chcąc usprawnić skuteczność mordowania, mieszkańców gromadzono w kilku wybranych punktach, gdzie
rozstrzeliwano ich z broni maszynowej. W miejscach egzekucji powstawały zwały trupów dochodzące do 2 m
wysokości, 20 m szerokości i 35 m długości, co ułatwiało później palenie zwłok. Tej metody nie trzymano się jednak
zbyt kurczowo, podchodząc elastycznie do wykonywanych zadań. Gdy więc ludność cywilna była już zgromadzona,
likwidowano ją od razu na miejscu, tak jak przy ul. Górczewskiej, gdzie otoczono trzy bloki, ustawiono wokół
karabiny maszynowe, po czym przez okna wrzucono granaty, a domy podlano benzynÄ… i podpalono. Ludzie palili siÄ™
żywcem, gdy zaś skakali z okien albo usiłowali wyjść drzwiami, strzelano do nich. Zabito wtedy ponad 1000 osób.
Impet zbrodni na Woli, dokonywanych przez oddziały Reinefartha, zmniejszył się po 5 sierpnia, gdy
głównodowodzący oddziałów niemieckich Erich von dem Bach Zelewski (pochodzący zresztą z rodziny o polskich
korzeniach, jego ojcem był Józef Zelewski, a matką Ewelina Szymańska) zakazał zabijania kobiet i dzieci. Wszyscy
podejrzewani o udział w walkach, a także mężczyźni ranni, niedołężni, niezdolni do pracy byli jednak nadal
mordowani. W praktyce jeszcze przez wiele dni dochodziło w Warszawie także do egzekucji kobiet i dzieci.
Oprócz rzezi na Woli była rzeź Ochoty. W rejonie ul. Opaczewskiej doszło do masowych gwałtów, wiele kobiet
zostało potem zamordowanych. W okolicy ul. Olesińskiej Niemcy wybili granatami kilkaset osób spędzonych do
piwnic. Na targowisku warzywnym, Zieleniaku, gdzie stłoczono kilkanaście tysięcy ludzi wypędzonych z domów,
zginęło kilkaset osób. Nocami członkowie RONA wyprowadzali z tłumu młode kobiety, które gwałcili, a potem
zabijali.
W sumie na Woli, jak się szacuje, zamordowano od 40 do 65 tys. osób cywilnych, na Ochocie ponad 10 tys., w
Śródmieściu ponad 5 tys., podobnie na Mokotowie.
Czekanie na bomby
Na wieść o masowych zbrodniach tysiÄ…ce mieszkaÅ„ców uciekÅ‚o do ÅšródmieÅ›cia. „Główna fala uchodźców z Woli
uderzyła w nas o brzasku. W potarganym odzieniu, w obłędnym strachu, osmoleni sadzami kobiety i mężczyźni,
którzy samotnie wyrwali się z piekła na Młynarskiej, Potockiej czy placu Kercelego. Potem rodziny z tobołami, z
dobytkiem zgarniÄ™tym w koce i przeÅ›cieradÅ‚a, z niemowlÄ™tami na rekach”, opisywaÅ‚ WacÅ‚aw Zagórski „Lech”,
dowódca batalionu w Zgrupowaniu „Chrobry II”. PowstaÅ„cze posterunki staraÅ‚y siÄ™ jakoÅ› rozdzielać strumienie
uchodźców, tysiące ludzi zajmowało piwnice, koczowało na podwórzach.
Nad tą falą nie dało się zapanować. Bezdomnych wciąż przybywało, niezburzonych domów było coraz mniej, w
mieście szalały pożary. Silniejsi i bardziej zdecydowani zajmowali mieszkania, nie przejmując się ich lokatorami.
„PowstajÄ… ustawiczne konflikty odnoÅ›nie samowolnego zakwaterowania. Starcy, dzieci i chorzy sÄ… bez jakiejkolwiek
opieki i wÅ‚aÅ›ciwego skierowania”, stwierdzaÅ‚ jeden z meldunków do Komendy Głównej AK, z niewÄ…tpliwie sÅ‚usznÄ…
konkluzjÄ…, iż „wielka fala bezdomnych z natury rzeczy stwarza nastroje zdecydowanie depresyjne, wpÅ‚ywajÄ…ce na caÅ‚e
otoczenie”.
Problem bezprawnego zajmowania lokali został dość skutecznie rozwiązany przez Niemców. Ostrzał artyleryjski i
bomby zabijały tak wielu warszawiaków i niszczyły tyle domów, że mieszkańcy zaczęli przenosić się do piwnic.
Poprzebijano tam przejścia do sąsiednich budynków, powstał cały labirynt korytarzy.
„OficynÄ™ naszego domu rozwaliÅ‚ pocisk dziaÅ‚a zwanego ?grubÄ… bertÄ…?. Brat Mamy osunÄ…Å‚ siÄ™ dokÅ‚adnie na mnie. ?
Wujku, co robisz?? ­ zapytałem śmiejąc się wyczekująco, bo myślałem, że chce jakimiś żartami odwrócić moją uwagę
od tego, co siÄ™ dzieje. A on już nie żyÅ‚ (…). PoruszaliÅ›my siÄ™ głównie piwnicami. Dziki strach przed zasypaniem
towarzyszyÅ‚ mi przez caÅ‚e dwa miesiÄ…ce (…). Przez caÅ‚e życie unikaÅ‚em tematu Powstania. UciekaÅ‚em od wspomnieÅ„,
nie chciaÅ‚em sÅ‚yszeć żadnych informacji”, opowiadaÅ‚ Jacek Fedorowicz Normanowi Daviesowi.
W piwnicach ludzie siedzieli na legowiskach z koców i sienników, w ciemności, w strasznym ścisku i smrodzie,
brudni, przysypani pyłem, gryzieni przez wszy, pchły i pluskwy, często przez całe powstanie bez zmiany bielizny i
ubrania. Byli głodni i spragnieni, szerzyła się czerwonka. Na powietrze wychodzili tylko nocą (uporządkowani Niemcy
na ogół wtedy nie strzelali), szczególnie gdy musieli podjąć ryzykowne wyprawy po coś do zjedzenia lub po wodę
(wodociągi już nie działały). Szybko zapanowała wśród nich tzw. psychika schronu, wyrażająca się w niemal
całkowitej apatii i lęku przed bombami.
Piwnice to nie schrony przeciwlotnicze, więc precyzyjne trafienie niszczyło dom, a zawalone kondygnacje grzebały
mieszkańców ­ na Miodowej, gdzie pod zburzonym bombą domem zginęło ponad 200 osób, na Malczewskiego
(ponad 100) i w wielu innych miejscach. Szansa przeżycia była jednak większa niż na powierzchni, gdzie groziła
śmierć od kuli gołębiarza, od bomb, odłamków, ostrzału artyleryjskiego. W pamięci mieszkańców stolicy zapisały się
sześciolufowe moździerze, zwane krowami lub szafami, bo ich dźwięk przypominał zgrzyt przesuwanej szafy czy ryk
krowy. Jeden z mieszkańców widział skutki trafienia takiego moździerza w podwórko, gdzie przebywali uchodźcy:
„W niespeÅ‚na minutÄ™ później zamiast żywych ludzi leżaÅ‚y na trotuarze już tylko zwÄ™glone, pokurczone figurki”.
Ludzie często chronili się w kościołach, mając nadzieję, że solidna konstrukcja może stanowić jakąś ochronę. Tak było
w kościele i klasztorze Sakramentek na Nowym Mieście. Dowódcy AK zwrócili się do matki przełożonej, by
pozwoliła obsadzić klasztor żołnierzami. Przełożona miała wątpliwości, ale w końcu zgodziła się na założenie w
klasztorze stanowisk powstańczych. 31 sierpnia Niemcy postawili ultimatum, że jeśli klasztor nie zostanie
ewakuowany, zburzą go. Przełożona przekazała ultimatum dowództwu AK. Usłyszała, że żołnierze zostają w
klasztorze, a „widok sióstr i duchownych opuszczajÄ…cych swoje stanowiska byÅ‚by dla żoÅ‚nierzy bolesnym ciosem”.
Siostry postanowiły więc także zostać, zwłaszcza że kościół był pełen bezdomnych uchodźców. Czas ultimatum
dawno minął, zaczęły się codzienne modlitwy wieczorne. Klasztor został wtedy zbombardowany, w gruzach zginęło
ponad 1000 osób, w tym 35 sióstr. Gdy garstka tych, które przeżyły, wyszła z ruin, żołnierze AK, stojąc w szeregu,
salutowali im.
W Warszawie zabitych przybywaÅ‚o, wiÄ™c dowódca powstania Antoni ChruÅ›ciel „Monter” wydaÅ‚ rozkaz, iż zmarÅ‚ych
„należy grzebać w jakimkolwiek stosownym miejscu (…) na najbliższych placach, skwerach lub podwórzach”.
Wkrótce groby były wszędzie, gdzie tylko udało się rozkopać ziemię, zmarłych przysypywano też gruzem z ruin, a
gdy i tak nie nadążano z chowaniem ciaÅ‚, po prostu ukÅ‚adano je obok siebie. „Tuż przy murze siedzieli rzÄ™dem
milczÄ…cy ludzie. Odblask ognia oÅ›wietliÅ‚ im twarze. Ich nieruchomość przeraziÅ‚a mnie. Byli martwi”, wspominaÅ‚a
Å‚Ä…czniczka Józefa RadzymiÅ„ska „MieczysÅ‚awa”.
13 sierpnia do powstańczych placówek przy pl. Zamkowym podjechał transporter opancerzony przeznaczony do
podkładania ładunków wybuchowych. Kierowca uciekł, powstańcy wprowadzili transporter na ul. Kilińskiego. Gdy
rozradowani mieszkańcy Starówki otaczali zdobyczny pojazd, zadziałał zapalnik czasowy, nastąpił potężny wybuch.
Zginęło ponad 200 osób, kilkaset odniosło rany, zrujnowane zostały dwa domy. Fragmenty ciał zaścielały dachy
domów i ulice, w kałużach krwi leżały głowy, ręce, nogi. Nie dawano sobie rady z ich zbieraniem, toteż następnego
dnia OkrÄ™gowa Delegatura RzÄ…du wydaÅ‚a zarzÄ…dzenie: „W zwiÄ…zku z wybuchem czoÅ‚gu poleca siÄ™ placówkom obrony
przeciwlotniczej i ludności okolicznych domów przejrzeć place, gruz, podwórza, dachy itd. celem usunięcia części
rozerwanych ciaÅ‚, które mogÅ‚y siÄ™ tam znaleźć i nie zostaÅ‚y dotÄ…d zabrane”.
Mieszkańcy zostali
PÅ‚k Karol Ziemski „Wachnowski”, dowódca Obwodu Północ, wydaÅ‚ 26 sierpnia rozkaz utrzymania Starówki za
wszelkÄ… cenÄ™, aż do chwili odejÅ›cia nieprzyjaciela: „Od speÅ‚nienia naszego zadania zależy nie tylko los oddziałów
AK, ale i ludnoÅ›ci cywilnej, której grozi z rÄ…k Niemców niewÄ…tpliwa zagÅ‚ada”.
Gdy jednak z ogromnymi polskimi stratami odparty został obustronny atak, podjęty w celu utworzenia korytarza
między Starym Miastem a Śródmieściem, 31 sierpnia zapadła decyzja o ewakuacji powstańców do Śródmieścia
kanałami. Ludność cywilna musiała zostać na Starówce.
Decyzji o odejściu powstańców oczywiście nie dało się ukryć, choć dowódca AK gen. Bór­Komorowski skierował do
Londynu proÅ›bÄ™: „Prosimy nie podawać przez BBC wiadomoÅ›ci o krytycznym poÅ‚ożeniu na Starym MieÅ›cie” (z
łącznością były kłopoty, nawet radiostacje powstańcze z sąsiednich dzielnic musiały łączyć się ze sobą via Londyn).
Mieszkańcy Warszawy byli przerażeni i rozgoryczeni, następowały rozdźwięki między powstańcami (w dużej części z
rodzin inteligenckich) a ludnością cywilną (głównie robotniczą), pod adresem żołnierzy AK padały oskarżenia o
zdradę społeczeństwa. ­ Chodziło o ratowanie rannych, wiadomo było, że Niemcy ich wymordują. Duży procent
rannych, których można byłoby jakoś przetransportować kanałami, został na Starówce, już zabrakło czasu na ich
ewakuację. Wszyscy zostali zabici. Były natomiast szanse, żeby część ludności wyszła wcześniej kanałami na
Å»oliborz ­ mówi prof. Witold Kieżun „Wypad”. I to jednak byÅ‚a droga ryzykowna, w okolicy Dworca GdaÅ„skiego
Niemcy pilnowali włazów, a nad burzowcem trzeba było iść po linach i wielu ludzi tam utonęło.
W rezultacie żadnej ewakuacji ludności cywilnej ze Starówki nie przeprowadzono. Gdy mieszkańcy zobaczyli, że
powstańcy się wycofują, próbowali wdzierać się do włazu ewakuacyjnego na ul. Długiej. ­ Właz był otoczony
ogromną ilością bagaży i zwłok, rozgrywały się tam dantejskie sceny. Dwie trzecie chętnych do opuszczenia Starego
Miasta to byli cywile. Ludność próbowała dostać się do kanału, żandarmeria powstańcza powstrzymywała ich,
strzelając w powietrze. Strzelanie do ludzi pragnących dojść do włazu wzięli na siebie Niemcy ­ mówi Edmund
Baranowski „Jur”.
Gdy Niemcy zdobyli dzielnicę, od razu wymordowali część ludności cywilnej ­ starszych, chorych lub uznanych za
niezdolnych do transportu. Rannych leżących w licznych piwnicznych szpitalach po części zastrzelono, tych, którzy nie
mogli wstać, spalono żywcem. Niektórzy tylko ocaleli, na prośbę leżących tam rannych jeńców niemieckich, którzy
zaświadczali, że Polacy traktowali ich wzorowo. Technologia zabijania pacjentów była już znana, Niemcy i żołnierze
RONA stosowali jÄ… od pierwszych dni powstania: „Leżącym na ziemi roztrzaskiwali buciorami gÅ‚owy. (…) Przynosili
sÅ‚omÄ™, jeden z nich polewaÅ‚ jÄ… jakimÅ› pÅ‚ynem. DochodziÅ‚ nas straszliwy ryk i pÅ‚acz żywcem palonych rannych ludzi”,
napisała w swych wspomnieniach Kamila Merwartowa. Na Starówce zabito wtedy prawie 7 tys. osób.
Ku pokrzepieniu serc
Nastroje ludnoÅ›ci cywilnej nieuchronnie siÄ™ pogarszaÅ‚y. MieszkaÅ„cy byli zaÅ‚amani i zdezorientowani. „Raz chciaÅ‚o siÄ™
tu. Raz tam. Na Woli był strach o te rozstrzeliwania i palenia na stosach. Więc człowiek chciał się wydostać jakimś
cudem z tego piekÅ‚a”, pisaÅ‚ Miron BiaÅ‚oszewski.
Jeden z meldunków Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK mówiÅ‚: „WystÄ™pujÄ…ce powszechnie
zmęczenie jest w pewnym stopniu równoważone przez przyzwyczajenie. W następstwie wyczerpywania się zapasów
występuje coraz silniejsza obawa przed głodem. Odrębne nastroje panują wśród pogorzelców i wysiedlonych. Jest to
element całkowicie zradykalizowany, skłonny do gwałtownych wystąpień, nastawiony krytycznie wobec powstania,
władz cywilnych i wojskowych. Silne nastroje religijne. Częste publiczne nabożeństwa na podwórzach domów.
Objawy egzaltacji religijno­mistycznej. Cechą charakterystyczną nastrojów jest niewiara w prawdziwość oficjalnej
propagandy i informacji”.
Gen. Bór­Komorowski pisaÅ‚ zaÅ› 6 wrzeÅ›nia w meldunku do Londynu: „Ludność cywilna przeżywa kryzys, który może
mieć zasadniczy wpływ na oddziały walczące. Przyczyny kryzysu: coraz silniejsze i zupełnie bezkarne ostrzeliwanie
całego obszaru na wzór Starówki, bezterminowe przedłużanie się walki, coraz mniejsze porcje głodowe dla
pogorzelców i szybkie wyczerpywanie się żywności dla pozostałych, wielka śmiertelność wśród niemowląt, agitacja
czynników wrogich, brak wody i elektryczności we wszystkich dzielnicach. Trudno przewidzieć, do czego może
doprowadzić masowe uchodźstwo ludności z dzielnic objętych terrorem ogniowym i zagęszczanie jej w dzielnicach, z
których już nie ma dróg wyjÅ›cia”.
Wspomniany brak wiary ludzi w prawdziwość oficjalnej propagandy był poniekąd uzasadniony, bo na zewnątrz
wÅ‚adze prezentowaÅ‚y optymizm. DzieÅ„ później dowódca powstania „Monter” wydaÅ‚ odezwÄ™: „Wierzcie w to gÅ‚Ä™boko,
że dowództwo nie zawiedzie, że myślimy o wszystkim. Do nadejścia z zewnątrz pomocy upłynie jeszcze najwyżej 4­5
dni. Pomimo że źle się odżywiacie i znużeni jesteście bez granic, duch Wasz musi się zdobyć na to niedługie już
przetrwanie. Chylę czoła przed Waszym dotychczasowym wysiłkiem. Ludzi, którzy Wam co innego mówią ­ jako
zdrajców naszej Å›wiÄ™tej sprawy ­ oddawajcie w rÄ™ce Waszych dzielnych przeÅ‚ożonych”.
Tysiące wychodziły z miasta
Niemcy coraz częściej wzywali ludność cywilną do opuszczania stolicy. Władze powstańcze początkowo nie
pozwalały wychodzić mężczyznom w sile wieku i zdrowym. Z czasem jednak, nie chcąc rozdzielać rodzin i
rozumiejąc, że z mężczyzn, choćby i zdrowych, ale przerażonych i siedzących po piwnicach, nie będzie pożytku,
zaczęto wypuszczać także ich.
­ Sytuacja ludności cywilnej zwłaszcza w drugiej części powstania była tragiczna. Panował straszny głód, woda była
dobrem niemal niezwykłym. Generalnie jednak mieszkańcy zachowywali się wspaniale. Zdarzały się czasem przejawy
niechęci wobec powstańców, ale osobiście nie zetknąłem się z tym. Naturalnie entuzjazmu już nie było, panowało
oczekiwanie na zakończenie walk. Duża część mieszkańców przechodziła poza nasze linie, Niemcy kilkakrotnie to
proponowali. Przez długi czas nie było jednak chętnych, uważano to za zdradę, a poza tym nikt im nie wierzył,
wszyscy wiedzieli, co Niemcy zrobili na Woli ­ mówi prof. Kieżun.
W dniach 8 i 9 września Niemcy na dwie godziny przerwali ogień. Ze Śródmieścia wyszło wtedy ponad 10 tys. ludzi,
co często wywoływało oburzenie wśród powstańców, robiących złośliwe uwagi pod adresem wychodzących. Gdy
Niemcy ogłosili takie samo dwugodzinne zawieszenie broni 26 września na Mokotowie, dzielnicę opuściło ponad 9
tys. ludzi. W obu dzielnicach wychodzili jednak przede wszystkim uchodźcy z innych dzielnic, których domy zostały
spalone, którzy utracili cały dobytek.
Nastroje powstaÅ„ców też byÅ‚y coraz gorsze. Jeden z żoÅ‚nierzy Zgrupowania „RadosÅ‚aw”, które walczyÅ‚o w piÄ™ciu
dzielnicach Warszawy, MieczysÅ‚aw Kurzyna „Miecz”, opowiadaÅ‚ WÅ‚adysÅ‚awowi Bartoszewskiemu: „W ogóle byÅ‚o tak,
że zawsze najpierw spotykaliśmy dzielnicę słoneczną, roześmianą, niezniszczoną; kiedyśmy ją opuszczali,
pozostawaÅ‚y za nami gruzy”.
Zdobycie Pragi przez wojska rosyjskie i coraz bliższa perspektywa forsowania Wisły wyraźnie poprawiły morale
warszawiaków. Klęska odsieczy ze strony 1 Armii LWP i odepchnięcie powstańców od rzeki po 20 września
doprowadziły jednak do ostatecznego załamania nastrojów. Wielu zdesperowanych ludzi usiłowało na własną rękę
dostać się na praską stronę, wał trupów ­ ofiar niemieckiego ostrzału ­ zalegał lewy brzeg Wisły.
Zaczynały się rabunki i szaber, coraz powszechniejsze było okradanie rozbitych i popalonych domów, a także
współtowarzyszy niedoli z piwnic i schronów. 21 września Delegat Rządu na Warszawę wydał więc zarządzenie, że
osoby, które dopuszczają się kradzieży, a także te, które nabywają lub przechowują zrabowane mienie, podlegają karze
śmierci.
„NiezÅ‚omny” obroÅ„ca Mokotowa
Na Mokotowie, gdzie zejście do kanałów było lepiej osłonięte przed ogniem niemieckim niż na Starówce, podziemną
drogę ucieczki wybrało wielu mieszkańców dzielnicy. Z tragicznym skutkiem. Dowódca dzielnicy, Józef Rokicki
„Karol”, 25 wrzeÅ›nia odrzuciÅ‚ niemieckÄ… propozycjÄ™ rozpoczÄ™cia rozmów kapitulacyjnych i zapewniÅ‚ dowódcÄ™
powstania, że zamierza „bronić siÄ™ do ostatka, choćby w gruzach, na najmniejszym skrawku Mokotowa”. Tego samego
dnia wieczorem wydał wszystkim oddziałom rozkaz wycofania się kanałami do Śródmieścia. Dowódca powstania
uznał to za samowolę, nakazując Rokickiemu powrót na stanowiska (co nie zostało wykonane). W ślad za
powstańcami do kanałów runęli przerażeni mieszkańcy, którzy szli całymi rodzinami, dźwigając bagaże. Niemcy
spiętrzyli wodę, wrzucali do włazów granaty i gazy trujące. W kanałach śmierć poniosły setki ludzi, wielu zostało
zamordowanych, wychodząc z włazów na terenie zajętym przez Niemców.
­ Były przypadki, że ludność cywilna miała serdecznie dosyć, na Starym Mieście, na Czerniakowie, o Woli już nie
mówiąc. Panowało niekiedy wielkie rozczarowanie, sam byłem świadkiem, jak na pierwszej linii przy ul.
Sapieżyńskiej czy Konwiktorskiej mieszkańcy zapowiedzieli, że wyjdą z białymi flagami. Gdy opuściliśmy tę
pozycjÄ™, mówili: „Tyle tygodni walki, a teraz zostawiacie nas na pastwÄ™ Niemców, co z nami bÄ™dzie!”. Nie byÅ‚o jednak
szans, by ulżyć ludności cywilnej, nie starczało nawet dla najbardziej potrzebujących, dla matek z nowo narodzonymi
dziećmi ­ mówi Edmund Baranowski „Jur”.
Powstanie dla większości mieszkańców było piekłem, nie piknikiem. Symbolem losów cywilnej ludności stolicy stało
się to, co spotkało polską Niobe ­ Wandę Lurie (1911­1989). Jej syn urodził się 20 sierpnia 1944 r., otrzymał nieco
symboliczne imię Mścisław, dziś mieszka w Warszawie, ma córkę. Ale tych, którzy w czasie powstania mordowali
mieszkańców stolicy, na ogół nie spotkała żadna pomsta, a wina Niemców wobec ludności Warszawy pozostaje
niezmazana.
Warszawska hekatomba
W powstaniu warszawskim zginęło, według różnych szacunków, od 130 do 180 tys., a nawet niemal 200 tys. cywilnych
mieszkańców stolicy. Z tej liczby około 60 tys. poniosło śmierć w egzekucjach dokonywanych przez wojska
niemieckie i spełniające ich rozkazy formacje kolaboracyjne, głównie rosyjskie i ukraińskie. Ponadto kilka tysięcy
mieszkańców stolicy zginęło już po powstaniu, w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach pracy.
Spośród żołnierzy powstania zginęło 18 tys. osób (w boju lub pomordowanych), a 20 tys. odniosło rany. Straty
Ludowego Wojska Polskiego forsującego Wisłę to 2,5 tys. zabitych i 1,5 tys. rannych.
Podczas tłumienia powstania zginęło 2 tys. żołnierzy z oddziałów niemieckich i kolaboracyjnych. 9 tys. zostało
rannych.
Polska Niobe
Zeznanie Wandy Lurie złożone 10 grudnia 1945 r. przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Niemieckich
Do 5 sierpnia przebywałam w piwnicy domu z trojgiem dzieci w wieku lat 11, 6, 3,5, będąc w ostatnim miesiącu
ciąży. Tego dnia wkroczyli na podwórko żandarmi niemieccy oraz Ukraińcy, wzywając ludność do natychmiastowego
opuszczenia domu. Nie mając przy sobie męża, który nie powrócił z miasta, ociągałam się, miałam nadzieję, że
pozwolą mi zostać. Musiałam jednak opuścić dom. Wraz z dziećmi wyszłam na ul. Działdowską. Domy na ulicy już
płonęły. Żandarmi kazali mi udać się na ul. Wolską. Na ulicach leżało pełno kabli, drutów, resztek barykad, gumy,
trupy. Domy paliÅ‚y siÄ™ po obu stronach ulic. StanÄ™liÅ›my przed bramÄ… fabryki „Ursus” poÅ‚ożonej przy Wolskiej 55
(oddział fabryki w Ursusie). Było nas ponad 500 osób. Z podwórza fabryki słychać było strzały, błagania i jęki. Do
wnętrza fabryki Niemcy wpuszczali, a raczej wpychali, przez bramę od ul. Wolskiej po sto osób. Nie mieliśmy
wątpliwości, że na terenie fabryki zabijają. Trzymałam się z tyłu, stale się wycofując, w nadziei, że kobiety w ciąży
przecież nie zabiją. Zostałam wprowadzona w ostatniej grupie. Na podwórzu fabryki zobaczyłam zwały trupów do
wysokości jednego metra, rozpoznałam zabitych sąsiadów i znajomych. Ukraińcy i żandarmi ustawili nas czwórkami.
W grupie było około 20 osób, w tym dużo dzieci lat 10­12. Jedną bezwładną staruszkę niósł na plecach zięć, obok szła
jej córka z dwojgiem dzieci 4 i 7 lat. Trupy leżały na prawo i lewo, w różnych pozycjach. Gdy pierwsza czwórka
dochodziła do miejsca, gdzie leżały trupy, strzelali Niemcy i Ukraińcy w kark od tyłu. Zabici padali, podchodziła
następna czwórka, by tak samo zginąć. Bezwładną staruszkę zabito na plecach zięcia, on także zginął. Przy ustawianiu
ludzie krzyczeli, błagali, modlili się. Ja byłam w ostatniej czwórce. Błagałam otaczających nas Ukraińców, by ratowali
dzieci i mnie, któryś z nich zapytał, czy mogę się wykupić. Dałam mu złote trzy pierścienie. Zabrawszy to, chciał
mnie wyprowadzić, jednak kierujący ekipą Niemiec ­ oficer­żandarm, który to zauważył, nie pozwolił i kazał dołączyć
mnie do grupy przeznaczonej na rozstrzelanie. Zaczęłam go błagać o życie dzieci i moje, odepchnął mnie jednak, tak
że się przewróciłam. Uderzył też i pchnął mego starszego synka. Podeszłam w ostatniej czwórce razem z trojgiem
dzieci do miejsca egzekucji, trzymając prawą ręką dwie rączki młodszych dzieci, lewą ­ rączkę starszego synka.
Dzieci szły płacząc i modląc się. Starszy widząc zabitych, wołał, że i nas zabiją. W pewnym momencie Ukrainiec
stojący za nami strzelił najstarszemu synkowi w tył głowy, następne strzały ugodziły młodsze dzieci i mnie.
Przewróciłam się na prawy bok. Strzał oddany do mnie nie był śmiertelny. Kula trafiła w kark z lewej strony i przeszła
przez dolną część czaszki, wychodząc przez lewy policzek. Dostałam krwotok ciążowy, wyplułam kilka zębów. Byłam
jednak przytomna i leżąc wśród trupów, widziałam prawie wszystko, co się działo. Obserwowałam dalsze egzekucje.
Wprowadzono nową partię mężczyzn, których trupy padały i na mnie. Przywaliły mnie cztery trupy. Wprowadzono
partię kobiet i dzieci ­ i tak grupa za grupą rozstrzeliwano do późnego wieczora. W przerwach oprawcy chodzili po
trupach, kopali, przewracali, dobijali żyjących, rabowali kosztowności. Obok mnie leżał tęgi, wysoki mężczyzna w
skórzanej kurtce, który długo rzęził. Niemcy oddali pięć strzałów, nim skonał. W czasie dobijania strzały raniły mi
nogę. Leżałam w kałuży krwi, przyciśnięta trupami. Następnego dnia egzekucje ustały. Niemcy wpadli kilkakrotnie z
psami, biegali po trupach, sprawdzali, czy kto nie żyje. Słyszałam pojedyncze strzały, prawdopodobnie dobijali
żyjących. Leżałam tak do poniedziałku (egzekucja odbyła się w sobotę). Trzeciego dnia poczułam, że dziecko, którego
oczekiwałam, żyje. To podsunęło mi myśl o ratunku. Na czworakach przeczołgałam się po trupach do muru. Trupy
leżały na wysokość co najmniej mojego wzrostu. Po drabinie przez otwarty lufcik weszłam do hali. Weszłam na okno i
na podwórzu zobaczyłam żywego człowieka ­ mieszkankę naszego domu. Po długim szukaniu odkryłyśmy wyjście od
ul. Skierniewickiej i tamtędy opuściłyśmy fabrykę. Ukraińcy stali na Wolskiej. Popędzili nas w kierunku Woli,
zabierając po drodze coraz więcej osób. Niedaleko kościoła św. Stanisława rozdzielono młodych i starych. Grupę
młodych mężczyzn i kobiet wprowadzono do jakiegoś zburzonego domu, skąd po chwili doszły odgłosy strzałów.
Przypuszczam, że odbyła się tam egzekucja. Resztę, w tej grupie i mnie, popędzono do kościoła św. Wojciecha przy
ul. Wolskiej. Po drodze widziałam leżące na jezdni i na chodnikach trupy i części ciała. Przed kościołem oficerowie
niemieccy przyjęli nas popychaniem, biciem i kopaniem. Kościół był zapełniony ludnością Warszawy z różnych
dzielnic. Żadnej pomocy nie udzielono, jedynie współtowarzysze niedoli podali mi trochę wody. Po dwóch dniach
zostałam przewieziona furmanką z ciężko rannymi i chorymi do obozu przejściowego w Pruszkowie.
25.10.2010 04:22:25 ­ Skopiowałem z Przeglądu Nr 40 ­ HR
Od pewnego czasu jestem zaszokowany doniesieniami, o Erice Steinbach, która walczy o naprawienie krzywd, jakich doznały rodziny Niemieckie wypędzone w okresie II Wojny Światowej.

Ponieważ jestem od Eriki Steinbach starszy pragnę przypomnieć pewne fakty, o których Pani Erika może nie wie, bo urodziła się w 1943 roku.

fragment-mojego-notatnika-dotyczacy-okresu-okupacji-1.png

01-lista-egzekucji-w-dniu-5-sierpnia-1944-r.png

01tablica-pamiatkowa-janiny-gornickie-1.png

02tablica-pamiatkowa-barbary-jemiolkowskiej.png

03-ttablica-pamiatkowa-janiny-jemiolkowskiej.png

04tablica-pamiatkowa-ireny-matysiakowny.png

05tablica-pamiatkowa-zofii-riedel.png

06tablica-pamiatkowa-adrianny-wodnickiej.png

07a-eekshumacja-kolezanek-z-7-klasy.png

07bekshumacja-kolezanek-z-vii-klasy-2.png

08tablica-pamiatkowa-jerzego-rycko.png

oni-mordowali-gwalcili-i-palili-oryginalne-zdjecie-z-powstania.png

oni-mordowali-gwalcili-i-palili-oryginalne-zdjecie-z-powstania-2.png

ostatni-hold-poleglemu-zbyszkowi-banasiowi.png

amnezja-historyczna-przeglad-7112004.png

fragment-mojego-notatnika-dotyczacy-okresu-okupacji-2.png

fragment-mojego-notatnika-dotyczacy-okresu-okupacji-3.png

fragment-mojego-notatnika-dotyczacy-okresu-okupacji-4.png

fragment-mojego-notatnika-dotyczacy-okresu-okupacji-5.png

fragment-mojego-notatnika-dotyczacy-okresu-okupacji-6.png

fragment-mojego-notatnika-dotyczacy-okresu-okupacji-7.png

fragment-mojego-notatnika-dotyczacy-okresu-okupacji-8.png

fragment-mojego-notatnika-dotyczacy-okresu-okupacji-9.png

Jak to było?

  1. To Niemcy wywołały II Wojnę Światową

0a-gdansk-rok-1939.png1-oddzialy-niemieckie-przekraczaja-granice-polski.png

2-wrzesnia-1939-r-rozpoczecie-ii-wojny-swiatowej.png

3-pancernik-ostrzeliwuje-westerplatte.png

3a-gdansk-rok-1939.png

5-gdansk-rok-1939.png

7-gdansk-rok-1939.png

8-gdansk-rok-1939.png

9-gdansk-rok-1939.png

12-gdansk-rok-1941.png

13-oddzia-podpalaczy-dzielnica-muranw-1944.png

14-fragment-tekstu-z-albumu-warszawa.png

15-fragment-tekstu-albumu-warszawa.png

16-fragment-tekstu-z-albumu-warszawa.png

17-fragment-tekstu-z-albumu-warszawa.png

18-fragment-tekstu-z-albumu-warszawa.png

20-powrot-mieszkancow-do-ruin-warszawy.png

21-pierwsi-mieszkacy-wracaj-do-zrujnowanego-miasta.png

22-zniszczenie-miasta-wrzesie-1939-r.png

23a-na-rynku-starego-miasta-w-1945-r.png

25-zdjcie-lotnicze-starego-miasta-1945.png

24-pierwsza-mieszkanka-ul-piwnej.png

26-ekshumacja-zwok-z-ulicznych-mogi.png

27-cmentarz-w-palmirach-1.png

28-ruiny-kamienic-rynku-starego-miasta-strona-kotaja.png

30-widok-ogolny-dzielnicy-muranow-w-1945-r.png

31zdjcie-lotnicze-starego-miasta-i-terenu-zamku-1945.png

33-widok-z-rynku-starego-miasta-na-ulzapiecek-w-1945-r.png

55-warszawa-po-oblezeniu-we-wrzesniu-1939-r.png

50-panorama-ul-krakprzedmiescie-w-rej-pl-zamkowego-w-19.png

Tych kilka zdjęć pokazuje kto został pokrzywdzony w wyniku wywołania przez Niemcy II Wojny Światowej.

W dalszej części pokaże, jak wyglądały inne miasta przed rozpoczęciem wojny, a jak wyglądały po wojnie, do których zostałem wypędzony.

Zamieszczę fragment Pamiętnika dotyczący tego okresu.

Pokażę garść informacji dotyczący pani Eriki Steinbach i jej rodziny.

erika-steinbach.png

o-erice-steinbach-z-wikipedii.png

Jedna myśl na temat “Erice Steinbach przypominam!

  1. W PaÅ„skich notatkach przeczytaÅ‚am: „A z tamtego obozu do Obozu Pracy w Gross Wartenberg Dyhrenhof”. Nigdzie nie znalazÅ‚am danych, że w Gross Wartenberg (obecnie Syców) istniaÅ‚ obóz. Może dowiem siÄ™ czegoÅ› wiÄ™cej na ten temat?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>