Zapomniane ofiary – Andrzej Dryszel

PrzeglÄ…d Nr 40
Zapomniane ofiary

Dla ludności cywilnej powstanie warszawskie było piekłem i tragedią. Prawie 200 tys. zabitych, 650 tys. wygnanych z miasta

OddziaÅ‚y AK zaczęły opuszczać WarszawÄ™ 4 października 1944 r., dwa dni po podpisaniu kapitulacji powstania. Relacje kronikarzy byÅ‚y zgodne – powstaÅ„cy nie sprawiali wrażenia przegranego, rozbitego wojska. Maszerowali w zwartym szyku, równo wybijajÄ…c rytm o warszawski bruk. „Na prawo patrz! StojÄ…cy obok ksiÄ…dz bÅ‚ogosÅ‚awiÅ‚ przechodzÄ…ce oddziaÅ‚y. SzliÅ›my wyrównanymi czwórkami”, wspominaÅ‚ StanisÅ‚aw Jankowski „Agaton”, dowódca plutonu w Batalionie „Pięść”. „WychodziliÅ›my z podniesionym czoÅ‚em, wojskowym krokiem. (…) Nie wyglÄ…daliÅ›my na pokonanych i nie czuliÅ›my siÄ™ pokonani. TkwiÅ‚a w nas Å›wiadomość, że dokonaliÅ›my czegoÅ› wielkiego”, relacjonowaÅ‚ Andrzej Janicki „Å»uliÅ„ski”, dowódca plutonu Kompanii „Warszawianka” Zgrupowania „Chrobry II”. (więcej…)

Czytaj więcej