Prawdy Kościoła Katolickiego

PRAWDY, która miała nas wyzwolić?! Fundamenty!?
Czarne karty Kościoła Katolickiego

178 r. Rzymski filozof Celsus poÅ›wiadcza faÅ‚szowanie i modyfikowanie treÅ›ci Ewangelii, które i tak, w jego opinii, dalej sÄ… peÅ‚ne sprzecznoÅ›ci. (`Przepisywali i przerabiali Pisma ÅšwiÄ™te z ich pierwotnej postaci i usunÄ™li wszystko, co pozwalaÅ‚o [rewizjonistom] na odparcie zarzutów’) [Alethes logos/ Orygenes]
II w. – Wyznawcy chrystianizmu zaczynają głosić nauki o wiecznym dziewictwie Maryi. Wcześniej nikt o tym nie słyszał.
III w. – Przez wprowadzenie ordynacji ustanawia się „stan duchowny”. Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików – przedtem wszyscy byli równi, będąc jednocześnie wyznawcami i kapłanami kościoła.

220 r. – Przyjęto dogmat o konieczności wykonania pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia. Chrzest okazał się niewystarczający.

250 r. – Wprowadzono naukÄ™ o wiecznych mÄ™kach. (więcej…)

Czytaj więcej

Nie oddam głosu na Jarka

3.11.2010 Środa 03:23:55 Przeglądając w internecie stronę http://www.racja.org.pl/ znalazłem wierszyk, z którym się zgadzam i umieszczę na swoim blogu. HR

Nie oddam głosu na Jarka
Wiersz znaleziony w archiwum Racji Polskiej Lewicy
z 27 czerwca 2010

Nie jestem już żaden smarkacz,
Łeb mam pokryty siwizną.
Nie oddam głosu na Jarka,
Bo zbyt ciÄ™ kocham, Ojczyzno!
Niejeden ciężar na barkach
Dźwigałem, znosiłem trudy.
Nie oddam głosu  na Jarka,
Bo dość mam kłamstw i obłudy.
Gdy spytasz mnie, niedowiarka,
Dlaczego? Wyznam ci szczerze:
Nie zagłosuję na Jarka,
Bo w żadną zmianę nie wierzę.
Skąd wiem, ze wybór niedobry?
Nie wierzÄ™ w zmiany oblicza,
Bo nie chcÄ™ powrotu Ziobry
I teczek Macierewicza.
Bo nie chcę mieć Prezydenta,
Co straszy gejem i Żydem,
Co w każdym widzi agenta,
I może zaszczuć jak Blidę.
Na Jarka nie oddam głosu
Za czasy, gdy był premierem,
Za ten upadek etosu,
I koalicjÄ™ z Lepperem.
Za to, co wciska ludowi,
Na co pozwala i sprzyja,
Za to, co pisze Sakowicz
I głosi Radio Maryja.
Za siec podsłuchów i haków,
Wydanie walki elitom,
Za to, ze skłócił Rodaków,
Za IV RzeczpospolitÄ….
DziÅ› w duszy mej zakamarkach
Odkrywam decyzji sedno:
Nie oddam głosu na Jarka,
Bo nie jest mi wszystko jedno.
Wybaczcie drwinÄ™ i sarkazm,
Odporność z wiekiem się zmniejsza.
Nie oddam głosu na Jarka,
Bo Polska jest najważniejsza!

Czytaj więcej

Nikt nie zawołał – Opamietajcie się!

Wojciech Czuchnowski, Renata Grochal – Incydent gruziński
Gazeta Wyborcza – 2010-04-24

…ProwadzÄ…cy sprawÄ™ prokurator rozmawiaÅ‚ (nie byÅ‚y to przesÅ‚uchania, lecz tzw. rozpytanie) z pilotami, dowódcami i osobami z ekipy prezydenta. Z notatek po tych rozmowach wynika, że konflikt miÄ™dzy zaÅ‚ogÄ… a pasażerami byÅ‚ dramatyczny. Po pierwszej odmowie urzÄ™dnicy prezydenccy i sam prezydent przeprowadzajÄ… kilkanaÅ›cie rozmów telefonicznych – min. z dowódcÄ… 36. PuÅ‚ku Lotniczego pÅ‚k. Tomaszem Pietrzakiem (rozmowa obok), z gen. ZaÅ‚Ä™skim i z dowódcÄ… siÅ‚ powietrznych gen. Andrzejem BÅ‚asikiem (zginÄ…Å‚ pod SmoleÅ„skiem). Dowódca samolotu kpt. Pietruczuk jest na „gorÄ…cej linii” z pÅ‚k. Pietrzakiem. Gdy mówi, że nie wykona rozkazu lotu do Tbilisi, do kabiny wchodzi prezydent KaczyÅ„ski, zadajÄ…c cytowane już pytanie: „Kto jest zwierzchnikiem siÅ‚ zbrojnych?”. Drugi pilot kpt. Protasiuk opowiedziaÅ‚ prokuratorowi, że po wyjÅ›ciu prezydenta z kokpitu wszedÅ‚ tam minister Stasiak, „który jednak nie wymuszaÅ‚ na zaÅ‚odze konkretnych dziaÅ‚aÅ„. StwierdziÅ‚ tylko, że należy wszystko dokÅ‚adnie rozważyć i dopiero podjąć decyzję”.

(więcej…)

Czytaj więcej