Stefan Zgliczynski: OFE-gate

Stefan Zgliczyński: OFE-gate
[2011-01-28 08:42:12]

George Orwell mawiaÅ‚: „powiedz mi ile zarabiasz, a powiem ci kim jesteÅ›”. To czysto klasowe podejÅ›cie wydaje siÄ™ być nieco anachroniczne w bezklasowym spoÅ‚eczeÅ„stwie kapitalistycznym III RP anno domini 2011, w którym o interesie klasowym mówi siÄ™ jedynie w skeczach kabaretowych o sÅ‚usznie minionym ustroju.
W ciÄ…gu ostatnich 20 lat propagandzie liberalnej udaÅ‚o siÄ™ wmówić wiÄ™kszoÅ›ci Polaków (patrz choćby nieprawdopodobnie wysokie notowania Platformy Obywatelskiej), iż niezależnie czy zarabiajÄ… mniej niż Å›rednia krajowa czy jej stu-krotność, albo nie zarabiajÄ… nic żebrzÄ…c o pomoc socjalnÄ… czy miliony w instytucjach finansowych – majÄ… wspólny cel, którym jest bogate i dostatnie paÅ„stwo. (więcej…)

Czytaj więcej

Po kryzysie, a nawet i przed – Andrzej Sopoćko

Papiery rządowe to świetna lokata. Rządy nie bankrutują, pieniądze więc nie przepadną, a odsetki płacone są regularnie

O tym, że obecny kryzys mija, Å›wiadczy rosnÄ…ca liczba poÅ›wiÄ™conych mu konferencji. Odnosi siÄ™ wrażenie, że przyczyny kryzysu oraz sposoby na to, by siÄ™ nie powtórzyÅ‚, sÄ… już powszechnie znane i akceptowane. Jakby przyjęło siÄ™ mniemanie, że już gorzej nie bÄ™dzie. Co najwyżej – nie dość dobrze. Ogólnie jednak – do przodu. Ta coraz powszechniejsza zgoda budzi podejrzenia. No bo jak tak poważne perturbacje rynku Å›wiatowego tÅ‚umaczyć tylko bÅ‚Ä™dnÄ… wizjÄ… gospodarki, lansowanÄ… przez Å›rodowiska finansowe (tj. mniemanie, że rynek, jakikolwiek by byÅ‚, wyreguluje siÄ™ sam), pazernoÅ›ciÄ… firm rynku kapitaÅ‚owego (zasada: mniejsza o przyzwoitość, walczymy o obroty) czy szerokim gestem polityków ofiarujÄ…cych wszystkim to, co dotÄ…d byÅ‚o poza możliwoÅ›ciami ich budżetów domowych? Problem przecież w tym, że sama gospodarka nie wyznaje żadnej koncepcji ekonomicznej, pazerność ludzka jest raczej parametrem staÅ‚ym, a politycy ciÄ…gle obiecujÄ… wiÄ™cej, niż to możliwe. Tak byÅ‚o zawsze, nie zawsze jednak byÅ‚ kryzys, a wiÄ™c jego przesÅ‚anki musiaÅ‚y być gdzie indziej i destrukcyjne procesy musiaÅ‚y rozwijać siÄ™ od dÅ‚uższego czasu. (więcej…)

Czytaj więcej