List do prezesa Wojewodzkiego Zarzadu ZKRP i BWP – Tadeusza Siczka – Kilka pytan

Kilka pytań – 25.10.2011.

Próba podsumowania zebrania zwołanego przez prezesa Wojewódzkiego Zarządu ZKRP i BWP w dniu
25.10.2011r.

Pismem L. dz. 53/2011 zostałem wezwany na to zebranie, na którym chciałem osobiście poruszyć
najważniejszą, wg mnie, sprawę, ciągnącą się od wielu lat:
19.09.2009 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo wyborcze Koła Kombatantów III RP.
Po złożeniu sprawozdania z działalności Zarządu Koła prezesa inż. Stanisława Gawrońskiego,
w którym podkreślił, jakie kłopoty mieli w swojej działalności:

  •   Władze miasta od kilku lat domagają się by Koło Kombatantów opuściło zajmowany lokal
  •   Wyłączono im telefon, prąd, centralne ogrzewanie
  •   Władze państwowe i miejskie nie dają żadnych dotacji na działalność koła
  •   Cała działalność Koła oparta jest na składkach członkowskich.
  •   Wielu Kombatantów jest bardzo biednych i nie stać ich na opłacanie składek.
  •   Ze sprawozdania Komisji Socjalnej wyziera obraz przerażającej biedy w jakiej żyje wielu Kombatantów.
  •   Zgodnie z regulaminem za nie opłacanie składek powinni zostać skreśleni ze związku.
  •   Zarząd Koła w poprzednim okresie siedząc w zimnym pomieszczeniu nie zaprzestał przyznawania zapomóg najbardziej potrzebującym.

Przyznano ich kilkanaście w wysokości 200 – 300 złotych. (więcej…)

Czytaj więcej