List do prezesa Wojewodzkiego Zarzadu ZKRP i BWP – Tadeusza Siczka – Kilka pytan

Kilka pytań – 25.10.2011.

Próba podsumowania zebrania zwołanego przez prezesa Wojewódzkiego Zarządu ZKRP i BWP w dniu
25.10.2011r.

Pismem L. dz. 53/2011 zostałem wezwany na to zebranie, na którym chciałem osobiście poruszyć
najważniejszą, wg mnie, sprawę, ciągnącą się od wielu lat:
19.09.2009 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo wyborcze Koła Kombatantów III RP.
Po złożeniu sprawozdania z działalności Zarządu Koła prezesa inż. Stanisława Gawrońskiego,
w którym podkreślił, jakie kłopoty mieli w swojej działalności:

  •   WÅ‚adze miasta od kilku lat domagajÄ… siÄ™ by KoÅ‚o Kombatantów opuÅ›ciÅ‚o zajmowany lokal
  •   WyÅ‚Ä…czono im telefon, prÄ…d, centralne ogrzewanie
  •   WÅ‚adze paÅ„stwowe i miejskie nie dajÄ… żadnych dotacji na dziaÅ‚alność koÅ‚a
  •   CaÅ‚a dziaÅ‚alność KoÅ‚a oparta jest na skÅ‚adkach czÅ‚onkowskich.
  •   Wielu Kombatantów jest bardzo biednych i nie stać ich na opÅ‚acanie skÅ‚adek.
  •   Ze sprawozdania Komisji Socjalnej wyziera obraz przerażajÄ…cej biedy w jakiej żyje wielu Kombatantów.
  •   Zgodnie z regulaminem za nie opÅ‚acanie skÅ‚adek powinni zostać skreÅ›leni ze zwiÄ…zku.
  •   ZarzÄ…d KoÅ‚a w poprzednim okresie siedzÄ…c w zimnym pomieszczeniu nie zaprzestaÅ‚ przyznawania zapomóg najbardziej potrzebujÄ…cym.

Przyznano ich kilkanaÅ›cie w wysokoÅ›ci 200 – 300 zÅ‚otych. (więcej…)

Czytaj więcej