Narodziny kwantowego internetu

Narodziny kwantowego internetu – Piotr Cieśliński
Chińczycy teleportowali kwanty światła na odległość blisko 100 km. To ogromny sukces. – I wstęp do tworzenia opartej na satelitach globalnej sieci odpornej na podsłuch – zapowiadają w „Nature” naukowcy, tórzy przeprowadzili eksperyment  sieciach kwantowych poufność przekazywanej informacji gwarantują podstawowe prawa fizyki. Klucz cyfrowy przesyłany jest za pomocą pojedynczych kwantów światła (fotonów), których nie da się ukradkiem skopiować”. Każda próba przechwycenia i podglądnięcia fotonów musi skończyć się zmianą ich stanu kwantowego, co alarmuje odbiorcę, że ktoś próbuje założyć podsłuch. Jeśli zaś przekaz jest niezakłócony, to możemy spać spokojnie – mamy całkowitą pewność, że nikt nie odczytał wiadomości. Pierwszą sieć uruchomiono kilka lat temu w Wiedniu, ale miała ona zasięg lokalny. Na razie są problemy z transmisją kwantowych stanów za pomocą światłowodów na odległości większe niż kilkanaście kilometrów.
Jak wynika z dzisiejszego „Nature”, lepsze efekty osiąga się, przesyłając fotony do celu bezpośrednio w powietrzu. (więcej…)

Czytaj więcej